close

ALUPLAN AL E 15 KSK

Nr Art. 55045

Produkt

Samoprzylepna papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z kompozytu folii aluminiowej i włókniny szklanej

Górna strona / Dół

Górna strona

Kompozyt aluminiowy z 6 cm zakładem samoprzylepnym (folia do zerwania)

Dół

Samoprzylepna (folia do zerwania)

Stosowanie

  • Paroizolacja

Podanie

Metoda samoprzylepna z / bez aktywacji termicznej

Zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm

Temperatura nakładania min. + 10 ° C (metoda samoprzylepna)

Standard produktu

EN 13970

Opakowanie

20 rollki każda 20 m x 1m = 400 m² na palecie

Charakterystyka Metoda testowania Jednostka Wynik
Długość EN 1848-1 m 20,0
Szerokość EN 1848-1 m 1,00
Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20
Gramatura EN 1849-1 kg/m2 NPD
Grubość EN 1849-1 mm 1,2
Wodoszczelność EN 1928 kPa 10
Reakcja na ogień EN 13501-1 Klasa E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) EN 12317-1 N/50mm ≥ 250
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 470/320 (±100/±100)
Wydłużenie EN 12311-1 % 3/3 (±1/±1)
Odporność na uderzenia EN 12691 mm NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek EN 12310-1 N 120/120 (±25/±25)
Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25
Odporność na spływanie EN 1110 °C 80
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu EN 1928 kPa 10
Przenikanie pary wodnej EN 1931 Sd > 1500 m
Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu EN 1928 Sd > 1500 m

NPD = wartość użytkowa nie jest określona