close

ALUPLAN AL E 15 KSK

Č. výrobku 55045

Produkt

Asfaltový samolepicí modifikovaný SBS pás s vložkou ze speciální AL folie a skelné rohože

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Hliníkový kompozit s 6 cm samolepicím přesahem (snímatelná fólie)

Spodní strana

Plošně samolepicí (snímatelná fólie)

Použití

  • Parozábrana

Zpracování

Samolepicí zastudena s / nebo bez tepelné aktivace

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Teplota pro zpracování nejméně +10°C (samolepicí)

Podle normy

EN 13970

Balení

20 rolí po 20 m x 1m = 400 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 20,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 NPD
Tloušťka EN 1849-1 mm 1,2
Vodotěsnost EN 1928 kPa 10
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm ≥ 250
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 470/320 (±100/±100)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 3/3 (±1/±1)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 120/120 (±25/±25)
Ohyb za studena EN 1109 °C -25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 80
Vodotěsnost pro umělém stárnutí EN 1928 kPa 10
Propustnost pro vodní páru EN 1931 Sd > 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí EN 1928 Sd > 1500 m
Množství asfaltové hmoty EN 12697-1 g/m2 NPD

NPD = nedefinovaná hodnota