close

BARUPLAN

SBS-modifikovane bitumenske trake (sa propustom pare)

Preuzimanja šifra proizvoda Proizvod Marka Debljina Stanje površine
Gornja/Donja
description import_contacts 51173 BARUPLAN
TOP PV 250 S52 RENO
5,2 mm
Škrilj
Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska
description import_contacts 51060 BARUPLAN SUPER
KVD E 55 K
5,2
Škrilj
Folija