close

ALUPLAN RADON ALGV E 40 K

Nr Art. 51110

Produkt

Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z kompozytu folii aluminiowej i włókniny szklanej

Górna strona / Dół

Górna strona

Piasek

Dół

Folia

Stosowanie

  • Systemy izolacji przeciwilgociowych
  • Paroizolacja (ochrona przed radonem)

Podanie

Zgrzewanie

zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm

Standard produktu

EN 13969 (Typ A), EN 13970

Opakowanie

18 rollki każda 10 m x 1m = 180 m² na palecie

Charakterystyka Metoda testowania Jednostka Wynik
Długość EN 1848-1 m 10,0
Szerokość EN 1848-1 m 1,00
Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20
Gramatura EN 1849-1 kg/m2 4,3
Grubość EN 1849-1 mm 3,8
Wodoszczelność EN 1928 kPa 60
Reakcja na ogień EN 13501-1 Klasa E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) EN 12317-1 N/50mm ≥ 250
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 500/400 (±100/±100)
Wydłużenie EN 12311-1 % 4/4 (±2/±2)
Odporność na uderzenia EN 12691 mm NPD
Odporność na obciążenia statyczne EN 12730 kg NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek EN 12310-1 N 180/180 (±50/±50)
Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20
Odporność na spływanie EN 1110 °C 70
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu EN 1928 kPa 60
Przenikanie pary wodnej EN 1931 Sd > 1500 m
Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu EN 1928 Sd > 1500 m

NPD = wartość użytkowa nie jest określona