close

BARUTHENE HDPE 15 KSK

Č. výrobku 61005

Produkt

Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z kompozitu HDPE  

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Křížem laminované HDPE se samolepicím přesahem

Spodní strana

Plošně samolepicí (snímatelný papír)

Použití

  • Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti

Zpracování

Samolepící zastudena

Přesahy min. 8 cm

Teplota pro zpracování: -5°C až +40°C

Teplota podkladu: ≥ +5°C

Podle normy

EN 13969 (Typ A)

Balení

15 rolí po 15 m x 1m = 225 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 15,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m ≤ 20
Tloušťka EN 1849-1 mm ≥ 1,5
Vodotěsnost EN 1928 kPa vyhovuje
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm NPD
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm ≥ 200/200
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % ≥ 150/150
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N ≥ 100/100
Rozměrová stabilita EN 1107-1 % NPD
Ohyb za studena EN 1109 °C ≤ -30
Vodotěsnost pro umělém stárnutí EN 1928 kPa vyhovuje
Propustnost pro vodní páru EN 1931 m ≥ 160

NPD = nedefinovaná hodnota