close

ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC

Č. výrobku 55089

Produkt

Asfaltový samolepicí modifikovaný SBS pás s vložkou ze speciální AL folie a skelné rohože, s horním povrchem zamezujícím uklouznutí

Pokud budou podélné přesahy navíc svařovány plamenem (např. pokud bude teplota při pokládce nižší než doporučovaná pro lepení zastudena)  pak uspořádání lepicích zón zamezí termickému poškození tepelně izolační vrstvy

Zobrazit více chevron_right

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Písek s 8 cm přesahem (fóĺie) na obou stranách

Spodní strana

Samolepicí (snímatelná fólie) s 6 cm přesahem (písek)

Použití

  • Parozábrana na trapézový plech (s dovařeným přesahem je vhodná i jako dočasná jednovrstvá hydroizolace)

Zpracování

Samolepicí zastudena s / nebo bez tepelné aktivace

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Teplota pro zpracování nejméně +10°C (samolepicí)

Podle normy

EN 13970

Balení

18 rolí po 10 m x 1m = 180 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 10,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 NPD
Tloušťka EN 1849-1 mm 3,8
Vodotěsnost EN 1928 kPa 100
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm NPD
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 1200/1000 (±200/±200)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 10/10 (±5/±5)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 200/200 (±50/±50)
Ohyb za studena EN 1109 °C -20
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 80
Vodotěsnost pro umělém stárnutí EN 1928 kPa 100
Propustnost pro vodní páru EN 1931 Sd > 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí EN 1928 Sd > 1500 m
Množství asfaltové hmoty EN 12697-1 g/m2 NPD

NPD = nedefinovaná hodnota